Professionele & loopbaancoaching

“MEN MOET ZIJN LEVEN NIET VERSPILLEN DOOR ZIJN BROOD TE VERDIENEN.” Marokkaans spreekwoord

“HARD WERKEN VOOR IETS DAT JE NIET BOEIT HEET STRESS. HARD WERKEN VOOR IETS DAT JE GRAAG DOET HEET PASSIE.” Simon Sinek

Samen zetten we de middelen in om uw doelstellingen te bereiken.

Wij werken vanuit de vragen, twijfels, uitdagingen, hindernissen die u op professioneel vlak tegenkomt.

De “coach” is, voor de duur van de coaching, zoals een metgezel die u helpt om verder te gaan op de weg die u hebt gekozen, om uw weg te vinden of van richting te veranderen.

DEONTOLOGIE

Coaching is een proces van ondersteuning die de coachee in staat stelt om in zichzelf de middelen te vinden om zijn doelstellingen te verwezenlijken.

Coaching heeft geen therapeutisch doel (al kan het dat effect hebben). De coach is evenin een consultant belast met het vinden van oplossigen. Het werk van een coach bestaat eruit tot oplossingen te komen in samenwerking met de coachee. De coachee is altijd autonoom en blijft meester van zijn keuzes.

Ik onderschijf de ethische code van de ICF (International Coaching Federation), waarin onder meer de vertrouwelijkheidsplicht en de fundamentele professionele bekwaamheden van een coach zijn opgenomen.

Mijn praktijk wordt professioneel begeleid en ik volg daarnaast een traject van permanente persoonlijke ontwikkeling.

HOE KAN IK U HELPEN?

Elk begeleidingsparcours, elke ontmoeting is natuurlijk uniek.

Hier zijn een aantal redenen die u ertoe zouden kunnen bewegen een coachingtraject te starten.

“Ik weet niet waar ik naartoe ga, ik zie door de bomen het bos niet meer. “

“Het alledaagse zou ik anders willen. “

“Ik heb ideeën, maar ik weet niet waar te beginnen om vooruit te gaan. ”

“Ik zit vast in deze situatie.”

“Ik heb de indruk dat ik tekort schiet.”

“Ik voel me uitgeput, buiten adem.”

Een paar voorbeelden van onderwerpen aangereikt door mijn cliënten: het evenwicht tussen privéleven en werk, timemanagement, organisatie, efficiënt delegeren, motivatie, middelen om een burn-out te vermijden, terugkeren na een burn-out, stress management, de loopbaan  heroriënteren, vooruitgang in de carrière, business development, …

Het kan gaan om een traject van een zekere duur zoals in een carrière heroriëntering, maar evenzeer om punctuele vragen, zoals een moeilijke vergadering voorbereiden of meer “technische” kwesties zoals het spreken in het openbaar bijvoorbeeld.

De coaching kan strekken tot verduidelijking (“wat wil ik echt”), tot het nemen van een beslissing of tot het verwerven of ontwikkelen van bekwaamheden).

Vragen of probleemstellingen kunnen verbonden zijn aan de persoon zelf (motivatie, zingeving in het werk, uitputting, enz.): de coaching helpt om zijn potentieel te ontwikkelen en om zijn doelen te bereiken. Soms betreft de coaching een relatie: met een baas, een medewerker, vennoten, enz.: men werkt samen aan de manier om de interactie te verbeteren. In andere gevallen brengt de cliënt vragen met betrekking tot het beheer van een ploeg: motivatie, cohesie, conflicten, (gebrek aan) vertrouwen… De coaching laat toe om de groepsfenomenen beter te begrijpen en de cliënt te begeleiden om naar managementopties te zoeken.

Welk type coaching ook aan de orde is, mijn rol als coach is om het probleem of het project van mijn cliënt helpen te verduidelijken, en daarna met hem/haar naar gepaste oplossingen te zoeken. Ik breng een externe blik , neutraal en welwillend die, in een complex denkproces, zal helpen de gedachten te structureren, de perspectieven te verbreden en op deze manier veel tijd te winnen in het beslissingsproces. Zoals het hoort met een professionele coaching is het uiteraard altijd de bedoeling om de doeltreffendheid en de performance te verbeteren.